قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
سعیدرضازمزیا .فوق ممتاز 1389 .مدرس انجمن خوشنویسان کرمانشاه

مشخصات

موارد دیگر
سعیدرضازمزیا
222 پست
مرد
سعیدرضازمزیا
سعیدرضازمزیا
خط استاد شیرازی
1267191293_shirazi-ka-37.jpg
تاباد غرورت کله از سر نبرد .......... شاگرد بمان واوستادی مطلب
سعیدرضازمزیا
سعیدرضازمزیا
خط بنده بهمراه تذهیب خانم وردی نژاد
hjk.jpg
تاباد غرورت کله از سر نبرد .......... شاگرد بمان واوستادی مطلب
سعیدرضازمزیا
سعیدرضازمزیا
خط جدید استاد امیرخانی که قسمت بنده شد
استاد امیرخانی.jpg
تاباد غرورت کله از سر نبرد .......... شاگرد بمان واوستادی مطلب
سعیدرضازمزیا
سعیدرضازمزیا
سلام
DSCF4606.jpg
تاباد غرورت کله از سر نبرد .......... شاگرد بمان واوستادی مطلب
سعیدرضازمزیا
سعیدرضازمزیا
جای دوستان خالی .
ffff.jpg
تاباد غرورت کله از سر نبرد .......... شاگرد بمان واوستادی مطلب
سعیدرضازمزیا
سعیدرضازمزیا
روز بیاد ماندنی با جناب دارابی
IMG_8992.JPG
تاباد غرورت کله از سر نبرد .......... شاگرد بمان واوستادی مطلب
سعیدرضازمزیا
سعیدرضازمزیا
تقدیم به محمد نازنین ودوست داشتنی
۱۹۹۲۱۰۳۱۳۶۳۹.jpg
تاباد غرورت کله از سر نبرد .......... شاگرد بمان واوستادی مطلب
سعیدرضازمزیا
سعیدرضازمزیا
سلام
تذهیب از خانم فاطمه جلیل نژاد
۱۹۹۲۱۰۳۰۳۶۲۷.jpg
تاباد غرورت کله از سر نبرد .......... شاگرد بمان واوستادی مطلب
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15