قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز.... نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد اساتید نستعلیق : استاد محمود نامجو - استاد حسین صالحی اساتید شکسته : استاد محمود نامجو - استاد علی اکبر رضوانی

مشخصات

موارد دیگر
یاسر
2 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

بدون پست

پستی با درخواست های شما وجود ندارد.