قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز.... نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد اساتید نستعلیق : استاد محمود نامجو - استاد حسین صالحی اساتید شکسته : استاد محمود نامجو - استاد علی اکبر رضوانی

مشخصات

موارد دیگر
یاسر
2 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

rose_sirusi
3 دنبال کننده, 7 پست
salehi
127 دنبال کننده, 23 پست
Zand
240 دنبال کننده, 610 پست
etemadian
295 دنبال کننده, 700 پست
62tahere
70 دنبال کننده, 32 پست
negar
106 دنبال کننده, 137 پست