قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
رنگ با هم بودن ما رنگ سبز زنگیست
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/07/14 - 14:18 در کلک خیال خارج از ایران
دیدگاه
رضا اعتمــــــــادیان

سلام بر شاهپور عزیز
ممنون آقا

1397/07/14 - 18:19
شیث آبادگر

یا رحیم

1397/07/14 - 19:12
شاهپور فاخر

بزرگواران فرهیخته اعتمادیان و آبادگر تندرست و شادباشند

1397/07/16 - 08:24