قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
سلام، کسی می دونه آیا استاد رواسانی این روزها و به تازگی در انجمن و ... کلاس برگزار می کنند یا خیر؟
1397/06/23 - 15:28 در استاد رواساني
دیدگاه
مهرداد رخشان

استاد رواساني روز هاي سه شنبه ساعت 4 به بعددر گالري استاد خروش كلاس دارند.
خيابان انقلاب روبروي پمپ بنزين وصال بن بست مهارت خانه ي هنر زنگ 16 طسوم.

1397/06/25 - 13:54