قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
لب خشکیده من سخت ترک دیده بیا /که ز گلبوسه ی تو خواهش مرهم دارد
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/07/03 - 08:47 در کلک خیال خارج از ایران
دیدگاه
شیث آبادگر

خسته نباشید

1397/07/8 - 10:43
شاهپور فاخر

درود بر آبادگر گران ارجم

1397/07/10 - 13:38