قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
برای آن که به شب زخم چشم کس نرسد/به یک صدا همگی ان یکاد میخوانند لطیف ناظمی
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/06/11 - 14:42 در کلک خیال خارج از ایران
دیدگاه
شیث آبادگر

خیلی خوب

1397/06/11 - 21:29
akbar yoonespour

عالیبیی

1397/06/12 - 07:46
رضا اعتمــــــــادیان

درود شاهپور جان

1397/06/12 - 09:21
شاهپور فاخر

جنابان آبادگر ،یونس پور و اعتمادیان را مانا و خوشحال خواهانم

1397/06/12 - 11:35