قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
مو به مو سلسله ی زلف پریشان تو را /در خیال شب تنهایی خود بافته ام
3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/05/03 - 19:50 در کلک خیال خارج از ایران
دیدگاه
رضا اعتمــــــــادیان

درود بر شاهپور عزیز

1397/05/4 - 18:41
شاهپور فاخر

گران ارجم اعتمادیان گل بهترین ها را برایت ارزومندم

1397/05/4 - 22:13
شیث آبادگر

استاد فاخر عزیز درود بی پایان بر شما.

1397/05/5 - 17:00
شاهپور فاخر

برای فرهیخته گرامی جناب آبادگر را بهترین ها ارزومندم

1397/05/6 - 20:11