قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد
و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت
روزی که کمترین سرود بوسه است
و هر انسان برای هر انسان برادری است
شاملو
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/04/28 - 03:17 در آثـــار کــاربـــران