قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
جناب سخا
كوه است و كوه و كوه، ولى كوهكن كم است
تيشه به دست هست، ولى تيشه زن كم است
دنيا به لحظه هاى ضعيفى رسيده است
عالم پُر از شغاد شده، تهمتن كم است
از بس كه خاك، آب عفن نوش كرده است
چيزى كه بوى گل بدهد، در چمن كم است
از ابن ملجم است و يا از ابولولوست
بويى، ولى شميم اويس قَرَن كم است
آيينه هم به حال خودش گريه مى كند
از بس كه جامه ى كه بزيبد به تن، كم است
تنها عنايتى كه همه راضى ايم ازان
عقل است، چون نگفته كسى: سهم من كم است!
گفتم كه: زنده ها چه قَدَر صف كشيده اند؟!
خنيديد مُرده ى كه: عزيزم! كفن كم است!
1397/04/26 - 21:30 در کلک خیال خارج از ایران
دیدگاه
رضا اعتمــــــــادیان

سلام آقا شاهپور
درود بر شما

1397/04/27 - 15:29
شاهپور فاخر

درود بر دوست فرهیخته ام اعتمادیان گل

1397/04/27 - 19:14