قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
بانو بهار سعید
به زنجيري نمي گنجم که با زولانه مي جنگم
شکست پنجه هاي زور را تا شانه مي جنگم
برايم گوشۀ « محنت سرا» « طاقت سرا» نبود
قفس بشکسته، با معمار اين غمخانه مي جنگم
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/04/13 - 20:58 در کلک خیال خارج از ایران