قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
جناب سخا
سكون تلخ فضا را بيا به هم بزنيم
بيا براى دل خود كمى قدم بزنيم
به روى وسعت آبى آسمان خيال
به اتفاق، غزلواره ى رقم بزنيم
« نماز شام غريبان» گريه آلودى ست
بيا كه خنده كنيم، طبل صبحدم بزنيم
زبان، رسانه ى اظهارمهربانى هاست
نه تازيانه ى خشمى كه باستم بزنيم
ترانه مى شنويم از هزار سوى جهان
اگر كشيده ى نرمى به روى غم بزنيم
روايت است كه« ايام غم نخواهد ماند»
دريغِ ما كه اگر حرف بيش و كم بزنيم
اگرچه دشنه زدن رسم روزگار من است
خلاف رغم رسم زمانه، بيا قلم بزنيم
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/04/06 - 13:54 در کلک خیال خارج از ایران