قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
اى گمرهان ياوه!از جناب سخا
فرضن كه راه راست،
ولى بار تان كج است!
يا بار اگر درست،
ولى كار تان كج است!
هرگز به نيمِ راه ثريا نمى رسد
وقتى كه خشت اول ديوار تان كج است
زود است ناگهان كه فروريزد اين بنا
چون نقشه ى مزخرف معمار تان كج است
بى آبرو شديد و خجالت نمى كشيد
اى حلقه ى كه شمله ى دستار تان كج است!
سرشار و بى خيال، كجا مى دويد؟ هان!
اى گمرهان ياوه كه افسارتان كج است!
چون لاشخوار در پى مردار مى پريد
آيينه هم نگفت كه منقار تان كج است؟!
تاكى غلام و حلقه به گوشيد؟! واى تان!
والله قصد و نيت بادار تان كج است
هرگز، به هيچ وجه به مقصد نمى رسيد
اين گونه تا كه نحوه ى رفتار تان كج است
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/03/20 - 13:47 در کلک خیال خارج از ایران
دیدگاه
رضا اعتمــــــــادیان

عالی شاهپور جان
......................
هرگز، به هيچ وجه به مقصد نمى رسيد
اين گونه تا كه نحوه ى رفتار تان كج است

1397/03/20 - 16:41