قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
اعتمادی نیست بر کار جهان
بلکه بر گردون گردان نیز هم
حافظ
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/03/20 - 04:03 در آثـــار کــاربـــران