قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
شهمات از جناب سخا
هركس قلم به دست بگيرد دبير نيست
هر متن پُر مغالطه ى دلپذير نيست
تنها كلاه، هيبت شاهى نمى دهد
هر دلقكى كه تاج گذارد، امير نيست
بايد دلى و زَهره ى شيرى به سينه داشت
هر عنترى كه يال برآرد، كه شير نيست
گيرم شغال نعره كشد در شب سياه
بيچاره گُشنه است، شجاع و دلير نيست!
تختى كه روى گرده ى مردم بنا شود
بالين خفت است، به قرآن سرير نيست
مات است شاه، تخته ى شطرنج را ببند
ديگر مجال حركت فيل و وزير نيست!
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/02/22 - 18:43 در کلک خیال خارج از ایران
دیدگاه
شاهپور فاخر

شهمات
هركس قلم به دست بگيرد دبير نيست
هر متن پُر مغالطه ى دلپذير نيست
تنها كلاه، هيبت شاهى نمى دهد
هر دلقكى كه تاج گذارد، امير نيست
بايد دلى و زَهره ى شيرى به سينه داشت
هر عنترى كه يال برآرد، كه شير نيست
گيرم شغال نعره كشد در شب سياه
بيچاره گُشنه است، شجاع و دلير نيست!
تختى كه روى گرده ى مردم بنا شود
بالين خفت است، به قرآن سرير نيست
مات است شاه، تخته ى شطرنج را ببند
ديگر مجال حركت فيل و وزير نيست!

1397/02/22 - 18:44
ابوالفضل

احسنت

1397/02/23 - 05:26
سروش

گيرم شغال نعره كشد در شب سياه
بيچاره گُشنه است، شجاع و دلير نيست!

1397/02/23 - 11:50
رضا اعتمــــــــادیان

درود بر شاهپور عزیز
عجب شعر تاپی

1397/02/24 - 23:09
شاهپور فاخر

سپاسمند دوستان فرهیخته ام

1397/02/26 - 20:03