قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
داکتر سمیع حامد
خدا صاحب برون از خانهء مُلّا نمی آید
نشسته با جنابِ شیخ آن بالا ، نمی آید
خدای خلق اگر باشد، چرا پیش امیران است
چرا از کاخ سمت ِ کلبه های ما نمی آید؟
به ما گفتند : فردا روز عدل و صلح و آزادی ست
چه فردا ها که می آیند و آن فردا نمی آید
چگونه رفتن است این ؟ لعنت دنیا به این کوچه!
رسیده کفش خونین خانه، اما «پا» نمی آید
به خنده کودکی با نعش بابایش چنین میگفت :
چرا بعد از « الف »، « با» یادت ای بابا نمی آید؟!
صنوبر آمده – شُکرخدا!- سطحیست زخم او نمیداند
مگر مادر چرا سارا نمی آید کسی از اهلِ بیت اش غیر
عزراییل اینجا نیست خدا صاحب برون از خانهء مُلّا نمی آید
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/02/10 - 19:54 در کلک خیال خارج از ایران
دیدگاه
رضا اعتمــــــــادیان

شاهپور جان درود بر شما
ممنون از ارسال این شعر زیبا
تصویر نداره

1397/02/11 - 18:42
شاهپور فاخر

با درود و با پوزش نمیدانم چرا تصویرش نیامده بود دوباره فرستادم

1397/02/11 - 18:46