قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
به قلم حسین الهی قمشه ای
فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک
کسی نبود که دستی ازین دَغا ببرد
«غایبانه باختن» اصطلاحی است از شطرنج بازان که گاه به سبب استادیِ تمام با حریفی از دور بازی می کردند اما با اینکه بر سر نطع و بساط شطرنج حاضر نبودند به واسطۀ کس دیگری که دستورات ایشان را در پیش روی حریف اجرا می کرد بازی را به پایان می بردند و بر حریف غالب می شدند. حافظ در اینجا روزگار را به آن شطرنج باز ماهر تشبیه کرده که به ظاهر بر سرِ نطع حاضر نیست اما صحنه ها را خوب می شناسد و بازی های مناسب می کند و هیچ کس دیده نشده است که از این بازیگر دغاپیشۀ هفت خطِّ پنهان، دستی برده باشد.
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/01/29 - 19:00 در کلک خیال خارج از ایران
دیدگاه
رضا اعتمــــــــادیان

احسنت شاهپور جان
مطلب هم خیلی عالیه

1397/01/30 - 03:34
شاهپور فاخر

درود بر جناب اعتمادیان گل بهروزی تان ارزوی منست

1397/02/1 - 18:44