قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
کاش دستانی اگر عزمِ جنایت می کرد ـ
باقی آدمی از عشق حمایت می کرد
کاش خنجرزدن از پشت در اندیشه نبود
حرمتِ دوستی را دوست رعایت می کرد
راحله یار
3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/01/23 - 14:04 در کلک خیال خارج از ایران
دیدگاه
ابوالفضل

رعایت می کرد ... سپاس

1397/01/24 - 01:53
رضا اعتمــــــــادیان

درود بر شاهپور بزرگوار

1397/01/24 - 05:46
شاهپور فاخر

سپاسمند هر دو فرهیخته هنرمند بزرگواران ابوالفضل و اعتمادیان

1397/01/25 - 20:52