قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
زندگی باب دلم نیست ترا میخواهم/عشق محتاج قسم نیست ترا میخواهم
گر چه از پیچ و خم فاصله ها آگاهم /چکنم؟دست خودم نیست ترا میخواهم
سخا
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1397/01/16 - 15:13 در شعر وادبیات
دیدگاه
ابوالفضل

آورین سپاس

1397/01/18 - 15:58
شاهپور فاخر

سپاسمند جناب ابوالفضل

1397/01/18 - 20:23
رضا اعتمــــــــادیان

احسنت آقا شاهپور

1397/01/19 - 16:16
شاهپور فاخر

درود بر اعتمادیان عزیز

1397/01/20 - 14:17