قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
زبان مادری و روز زبان مادری همیشه برپا باد.
اندیشه را زبان گواراست پارسی
هر واژه یک نگینه ی گویاست پارسی
از هر دهن ز بس که دل‌انگیز می‌چمد
گویی سروش بردن دل‌هاست پارسی
شب‌ها نیوشه، کودک گهواره ی مرا
شیرینی ترانه ی فرداست پارسی
برخاست از «دهار» و فرا رفت هر کنار
بس پهنه را ادبکده آراست پارسی
آوازه‌ساز بلخ و سمرکند و دامغان
شیراز و غزنه، توس و هریواست پارسی
فردوسی و سنایی و عطار و مولوی
حافظ، فروغ و رابعه ی ماست پارسی
از روزگارحنظله تا روزگار من
آموترین سروده ی دریاست پارسی
پیشینه ی ترا ز چه آغاز سر نهم؟
زیرا هزاره‌هاست که برپاست پارسی
نازم به یادگار نیاکانی‌ام، نگر
پیداست هر چکامه که زیباست پارسی
برگیزه ی شناسه ی من، وخش چامه‌ام
ای خوش که سرزمین مرا خاست پارسی
پرپر کنم درود، «بهارِ سعید» را
در پیش پا اگر که پذیراست پارسی
بهار سعید
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1396/12/08 - 18:05 در کلک خیال خارج از ایران
دیدگاه
سروش

بسیار زیبا

1396/12/9 - 17:10
شاهپور فاخر

سپاسمند بانو سروش

1396/12/9 - 17:37
رضا اعتمــــــــادیان

عالی شاهپور جان

1396/12/10 - 04:55
شاهپور فاخر

سپاسگزار جناب اعتمادیانم

1396/12/10 - 19:57