قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
از آمدن و رفتن ما سودی کو
وز تار امید عمر ما پودی کو
خیام
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1396/12/03 - 05:03 در آثـــار کــاربـــران
دیدگاه
ابوالفضل

بسیار زیبا شدع

1396/12/3 - 13:02
رضا اعتمــــــــادیان

درود بر شما

1396/12/3 - 23:31