قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
نجیب بارور
با سر مغرور بشکن سنگ استبداد را
شاد کن با ایستادن خاطر اجداد را
طرح دیگر ریز و ما را از اساسِ تازه گو
تا فرو ریزیم با هم این ستم‌بنیاد را
در خیال سرکش ما واژه‌ی تسلیم نیست
بر کن از بُن بار دیگر ریشه‌ی بیداد را
دیگر از خاموشی ممتد برون آ، هم‌وطن!
صدزبان بگشای سوی گوش شان فریاد را
دامن صحرا بگیر و رهنوردی پیشه‌ کن
زنده کن در هستی توفان خیزش، باد را
کج‌کلاهی کن که در قاموس هندوکش‌زمین
نیک می‌دانند مردم ارزش شمشاد را
با پیام روشنی، بر جنگ تاریکی برو
آشنا با نور گردان، جغد مادرزاد را
در مصاف کوه، یا بن‌بست از خاطر مبر:
تیشه، -آن شیرین‌ترین انگیزه‌ی فرهاد را-
نه بگو بر نوکر زنجیرباور، نه نه!
ننگ آید از قفس این ملت آزاد را
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1396/11/24 - 18:42 در کلک خیال خارج از ایران
دیدگاه
رضا اعتمــــــــادیان

زنده باد آقا شاهپور

1396/11/24 - 21:57
شاهپور فاخر

درود بر جناب اعتمادیان بهروزی تان ارزوی منست

1396/11/25 - 12:48