قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم
بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها
0 امتیاز + / 1 امتیاز - 1396/11/23 - 03:28 در آثـــار کــاربـــران
دیدگاه
رضا اعتمــــــــادیان

به به
آفرین خیلی عالیه
کشیده ها زیبا و اندازه ، مفردات عالی ، ترکیب مقبول
شما حرف ( م ) رو خیلی زیبا اجرا می کنید

1396/11/24 - 21:50