قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
با من بمان که بودن با من همیشه نیست /بودن گذشتنی ست نبودن همیشه گی ست
3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1396/11/16 - 12:58 در کلک خیال خارج از ایران
دیدگاه
رضا اعتمــــــــادیان

زنده باد آقا شاهپور عزیز

1396/11/16 - 19:33
شاهپور فاخر

پاینده باد آقا رضا اعتمادیان

1396/11/16 - 20:21
ابوالفضل

بسیار زیبا با اجازه تون همین بیت رو نوشتم

1396/11/16 - 22:25
شاهپور فاخر

دست مریزاد جناب ابوالفضل

1396/11/17 - 13:15