قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آدم غزلی زیبا از استاد جاوید فرهاد
آدم چقدر خسته و دل‌گیر می‌شود
تسلیمِ ناشیّانه‌ی تقدیر می‌شود
وقتی‌که باخیالِ خودش حرف می‌زند
در چارراهِ وسوسه تکفیر می‌شود
یک‌باره در سکوتِ خودش می‌رود عمیق
بعدن به قابِ خاطره تصویر می‌شود
یک روز هم غرورِ ترا می‌زند به سنگ
یک‌روز پیشِ چشمِ تو تحقیر می‌شود
هرروز روی جاده کمی راه می‌رود
هرروز درعبورِ خودش پیر می‌شود
بلغم، دوباره خون و کمی سرفه و سکوت
شاید برای زنده‌گی تفسیر می‌شود
1396/10/26 - 13:26 در کلک خیال خارج از ایران
دیدگاه
رضا اعتمــــــــادیان

احسنت شاهپور عزیز
شعر و خط عالی

1396/10/26 - 16:38
شاهپور فاخر

سپاسمند جناب اعتمادیان گل

1396/10/26 - 17:39