قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
در شیوه معشوقی هر چند که استادی/از حال من آزمود زلف تو پریشانی
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1396/10/23 - 17:25 در کلک خیال خارج از ایران
دیدگاه
ابوالفضل

خیلی خوبه
سرکش که رو خودتون نذاشتید؟

1396/10/24 - 01:13
شاهپور فاخر

تشکر از لطف ات ابولفضل گرانقدر سرکش را خودم نگذاشتم

1396/10/24 - 13:49