قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
بنده مهر توام وز دوجهانم آزاد
خوش به اينم به هوايت بزنم بال وپري
3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1396/10/06 - 15:06 در خط کلک - مرکزآموزش خوشنویسی
دیدگاه
مصطفی

سلام. اثر شماست؟ چشمنواز است و دل انگیز!

1396/11/22 - 03:37
نصر

سلام .ممنونم آقا مصطفي.

1396/11/22 - 03:47