قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
غزلی زیبا از داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده
میتوان باتوتمام عشق را پیمانه کرد
برگهای بی کسی را پوشش یک لانه کرد
(آفرین – خانه) اگر آتشفشان ِناله شد
میتوان با آفرین در چشم قطره خانه کرد
میتوان ازحورهای بی حیای بی حضور
سنگ ها درمنجنیق ناکسی انبانه کرد
میتوان با تونشست و رویش شب را گسست
شهررا بر بهترین خورشید مهمانخانه کرد
کی خدا در مسجد از همخوابگی بی پرده گفت
عمر ها این کار را خواجه ولی دزدانه کرد
کودک تنها و سی پاره بسی پرخون شده
خون سی پا ره است کین سان شهر را حنانه کرد
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1396/09/11 - 12:49 در کلک خیال خارج از ایران
دیدگاه
شاهپور فاخر

میتوان باتوتمام عشق را پیمانه کرد
برگهای بی کسی را پوشش یک لانه کرد
(آفرین – خانه) اگر آتشفشان ِناله شد
میتوان با آفرین در چشم قطره خانه کرد
میتوان ازحورهای بی حیای بی حضور
سنگ ها درمنجنیق ناکسی انبانه کرد
میتوان با تونشست و رویش شب را گسست
شهررا بر بهترین خورشید مهمانخانه کرد
کی خدا در مسجد از همخوابگی بی پرده گفت
عمر ها این کار را خواجه ولی دزدانه کرد
کودک تنها و سی پاره بسی پرخون شده
خون سی پا ره است کین سان شهر را حنانه کرد
طرح های بی وضوی دهشت و نامردمیست
آن که دنیا ها خدا از بنده را، بیگانه کرد
کودکی با اشک می جوید پدر را، بی خدا
جستجوی یک خدا تا ذهن اورا دانه* کرد
دخترک زیر درخت خشک مسجد مرده است
مرد، تن را پوشش یک خواهش مستانه کرد
در چنین دنیای خاموشان وتنهایی کشان
میتوان باتو پر فریاد را فرزانه کرد
میتوان با تو به پاس مهربانی خنده زد
خواب کابوس گونه ا ی این خاک را ویرانه کرد
میتوان با تو به پیمان نخست عاشقی
رقص ها با مولوی های پر پروانه کرد
میتوان با تونشست و روزها را ناز داد
وین زمین را با تو تنها میتوان گلخانه کرد
31-08-2017
حمیرا نکهت دستگیرزاده
* دانه در اینجا به معنی زخم

1396/09/11 - 12:51
رضا اعتمــــــــادیان

درود بر شاهپور عزیز

1396/09/12 - 00:46
akbar yoonespour

درود و سلام بسیار زیبا

1396/09/12 - 11:50
شاهپور فاخر

درود بر دوست خوبم جناب اعتمادیان گران ارج

1396/09/15 - 12:44
شاهپور فاخر

جناب یونس پور فرهیخته بسلامت باشند جهانی سپاس

1396/09/15 - 12:45