قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
ما را ز منع عقل مترسان و می بیار
حافظ
1396/08/18 - 20:05 در آثـــار کــاربـــران