قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
دریا دل‌تنگِ کوچِ ماهیانش هست
درختان زخمِ عمیقی از تبر دارند
آدمی روح چند درخت و یک دریاست.
" جاویدفرهاد "
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1396/08/10 - 18:48 در کلک خیال خارج از ایران
دیدگاه
رضا اعتمــــــــادیان

سلام شاهپور جان

1396/08/14 - 17:49
شاهپور فاخر

درود بر اعتمادیان عزیزم بهترین ها را برایت ارزومندم

1396/08/17 - 18:20
سروش

شعرهای پراحساسی انتخاب میکنید .... بسیار عالی

1396/09/29 - 12:27
شاهپور فاخر

سروش گران ارج ممنون تان

1396/09/29 - 14:31
سروش

دل دریا تنگ است و درختان زخمی

1396/09/29 - 14:42