قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
به سراغ من اگر مي آييد،

پشت هيچستانم‌.

پشت هيچستان جايي است‌.

پشت هيچستان رگ هاي هوا، پر قاصدهايي است

كه خبر مي آرند، از گل واشده ی دورترين بوته خاک.

روی شن ها هم‌، نقش های سم اسبان سواران ظريفی ست که صبح

به سر تپه ی معراج شقايق رفتند.

پشت هيچستان‌، چتر خواهش باز است‌:

تا نسيم عطشي در بن برگي بدود،

زنگ باران به صدا مي آيد.

آدم اين جا تنهاست

و در اين تنهايی، سايه نارونی تا ابديت جاری ست‌.

به سراغ من اگر مي آييد،

نرم و آهسته بياييد، مبادا كه ترك بردارد

چينی نازک تنهايي من‌
3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1396/07/07 - 20:35 در خط کاپرپلیت
دیدگاه
رضا اعتمــــــــادیان

درود بر شما
خیلی عالی

1396/07/10 - 05:13
DB Queries: 22 (0.0879s) | CACHE Queries: 15 (0.0006s) | Script Execution Time: 0.109 | Memory usage: 0.94MB | Server Load Average: 0.58, 0.42, 0.29