قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
تو را من چشم در راهم شباهنگام

که می گیرند در شاخ تلاجن * سایه ها رنگ سیاهی

وزان دلخستگانت راست اندهی فراهم

تو را من چشم در راهم.

شباهنگام ، در آن دم که بر جا دره ها چون مرده ماران خفتگانند

در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام

گرم یادآوری یا نه ، من از یادت نمی کاهم

تو را من چشم در راهم
3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1396/06/08 - 13:09 در آثـــار کــاربـــران
DB Queries: 17 (0.0696s) | CACHE Queries: 13 (0.0008s) | Script Execution Time: 0.089 | Memory usage: 0.93MB | Server Load Average: 0.25, 0.2, 0.16