قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
همواره در بيوند با روياها باش جرا كه با مرك روياها زندكي جون مرغ بال و برشكسته اي است كه ياراي بروازش نيست با الهام از اثر زیبایی استاد حمید رضا ابراهیمی تحریر گردید
4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1396/05/04 - 12:25 در خط کاپرپلیت