قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
همواره در بيوند با روياها باش جرا كه با مرك روياها زندكي جون مرغ بال و برشكسته اي است كه ياراي بروازش نيست با الهام از اثر زیبایی استاد حمید رضا ابراهیمی تحریر گردید
4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1396/05/04 - 12:25 در خط کاپرپلیت
DB Queries: 23 (0.1047s) | CACHE Queries: 18 (0.001s) | Script Execution Time: 0.132 | Memory usage: 0.96MB | Server Load Average: 0.27, 0.32, 0.23