قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
اعتدال
3 امتیاز + / 0 امتیاز - 1396/04/29 - 15:45 در گروه آزاد
دیدگاه
رضا اعتمــــــــادیان

بنظرم دسته بندی جالبی اومد
میشه ترجمه دقیقشو بگی

1396/05/2 - 13:51
برهانی

چشم: بنظرم تعادل هر جا باشه زیباست ...
البته ترجمه با چاشنی نظر و توضیح شاید واضحات اما حسب فرمایش

تلنگری نسبت به غفلت و بیخبری و تنبلی و ترس از ناکامی که به خوبی در مداد و پاک کن بروز و جلوه کرده و ملموس شده
مردم بر چهار دسته اند:
دسته ای میانه اند نسبت بدیگران (کار می کنند و گاهی اشتباه می کنند)
گروهی کاری اند و در عین حال مبرا از خطایند!
گروهی ناکرده و نرفته در اشتباهند!
گروهی چون کاری نمی کنند بی اشتباهند و البته بی بهره!

زیبایی مساله همراه بودن تصویر با جواب هست که حالات دو و سه و چهار اغراق آمیز و خنده دار یا ناقص و بیمار بنظر میرسند. ...

1396/05/2 - 22:28
رضا اعتمــــــــادیان

عالی بود ممنون

1396/05/2 - 23:29
خادم

خیلی عالی

1396/07/25 - 01:56