قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
سلام
دوستان و اساتید گرانقدر
مشتاق راهنمایی های شما هستم
ترکیب هم از خودمه
گر نگهدار من آنست که من میدانم
شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد
3 امتیاز + / 1 امتیاز - 1396/03/05 - 14:37 در آثـــار کــاربـــران
دیدگاه
العبد الحقیر الفقیر المذنب

سلام. خوبه. شبیه میرزا غلامرضاست.

1396/03/5 - 17:37