قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
تصحیح سرمشق توسط استاد
3 امتیاز + / 1 امتیاز - 1396/02/02 - 00:42 در خط شکسته نستعلیق
دیدگاه
رضا اعتمــــــــادیان

سلام
به به آقا ناصر عزیز
مشتاق دیدار آقا

1396/02/2 - 00:48