قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
سلام
4 امتیاز + / 1 امتیاز - 1395/11/18 - 12:34 در خط کلک - مرکزآموزش خوشنویسی
دیدگاه
یغما

بسیار زیبا - ترکیب مفردات دوایر و کشیده ها عالیه
فقط حرکت دوم "د" نیاز به کمی کار داره

1395/11/18 - 15:47
رضا اعتمــــــــادیان

سلام
عالیه ، آفرین
پیشنهاد میکنم الفهای متصل مثل ( با ، نیا ، جها ) را رشیدتر و بلند تر بنویسید

1395/11/18 - 22:01
علی نوروزی

سلام بسیار زیبا نوشته اید دست شما درد نکند.

1395/11/18 - 22:05