قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
سلام
2 امتیاز + / 2 امتیاز - 1395/11/14 - 17:30 در خط کلک - مرکزآموزش خوشنویسی
دیدگاه
رضا اعتمــــــــادیان

سلام عالیه احسنت
البته علیرغم زیبایی در مقام مقایسه پست بعدیتون موفقتر اجرا شده

1395/11/14 - 21:02
علی نوروزی

سلام بسیار سپاسگزارم جناب آقای اعتمادیان این سطر را استاد اخوین به همین ترکیب در سرمشق هایشان نوشته اند به جز هـ در کلمه اهل به شکل بی چشم و ویرگولی مرقوم نموده اند. و آن ترکیب دیگر را خودم نوشته ام.

1395/11/15 - 13:07