قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آزمون نسخ عالی-دی 95
6 امتیاز + / 0 امتیاز - 1395/11/01 - 03:14 در نسخ و ثلث معاصر
دیدگاه
رضا اعتمــــــــادیان

احسنتم

1395/11/2 - 09:44
محمد عسکریان

بسیار زیبا جناب آقای حکمتی...
سپاس

1395/11/3 - 12:49
سيد محمدحكمتي

رضا اعتمــــــــادیان@:الهی برقرار باشید استاد وسرور عزیزم

1395/11/3 - 19:57
سيد محمدحكمتي

محمد عسکریان@:سپاسگزارم

1395/11/3 - 19:58