قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
سلام تمرین از روی سرمشق های استاد اخوین
5 امتیاز + / 1 امتیاز - 1395/10/22 - 09:15 در خط کلک - مرکزآموزش خوشنویسی
DB Queries: 20 (0.0998s) | CACHE Queries: 22 (0.0011s) | Script Execution Time: 0.125 | Memory usage: 0.94MB | Server Load Average: 0.08, 0.08, 0.06