قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
سلام تمرین از روی سرمشق های استاد اخوین
4 امتیاز + / 1 امتیاز - 1395/10/22 - 09:15 در خط کلک - مرکزآموزش خوشنویسی
DB Queries: 19 (0.0959s) | CACHE Queries: 19 (0.0013s) | Script Execution Time: 0.114 | Memory usage: 1.8MB | Server Load Average: 1.02, 0.46, 0.28