قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
سلام تمرین از روی سرمشق های استاد اخوین
4 امتیاز + / 1 امتیاز - 1395/10/22 - 09:15 در خط کلک - مرکزآموزش خوشنویسی
DB Queries: 19 (0.1118s) | CACHE Queries: 17 (0.0012s) | Script Execution Time: 0.140 | Memory usage: 0.94MB | Server Load Average: 0.05, 0.04, 0.05