قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
سلام تمرین از روی سرمشق های استاد اخوین
4 امتیاز + / 1 امتیاز - 1395/10/22 - 09:15 در خط کلک - مرکزآموزش خوشنویسی
DB Queries: 21 (0.0705s) | CACHE Queries: 23 (0.0015s) | Script Execution Time: 0.092 | Memory usage: 0.94MB | Server Load Average: 0.27, 0.3, 0.29