قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
تا بی سرو وپا باشد اوضاع فلک زین دست
در سر هوس ساقی در دست شراب اولی
حافظ
ترکیب و اجرا
به قلم رند
5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1395/10/14 - 21:13 در آثـــار کــاربـــران
DB Queries: 17 (0.0608s) | CACHE Queries: 13 (0.0006s) | Script Execution Time: 0.080 | Memory usage: 0.91MB | Server Load Average: 0.12, 0.13, 0.14