قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
نصر من الله و فتح قریب
6 امتیاز + / 0 امتیاز - 1395/10/14 - 11:12 در نسخ و ثلث معاصر
دیدگاه
محمد عسکریان

بسیار پخته و زیبا...

1395/10/18 - 00:41
DB Queries: 22 (0.4458s) | CACHE Queries: 14 (0.0022s) | Script Execution Time: 0.529 | Memory usage: 0.98MB | Server Load Average: 0.15, 0.23, 0.16