قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
نصر من الله و فتح قریب
5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1395/10/14 - 11:12 در نسخ و ثلث معاصر
دیدگاه
محمد عسکریان

بسیار پخته و زیبا...

1395/10/18 - 00:41
DB Queries: 22 (0.1335s) | CACHE Queries: 14 (0.0008s) | Script Execution Time: 0.151 | Memory usage: 1.84MB | Server Load Average: 0.11, 0.06, 0.08