قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
نصر من الله و فتح قریب
7 امتیاز + / 0 امتیاز - 1395/10/14 - 11:12 در نسخ و ثلث معاصر
دیدگاه
محمد عسکریان

بسیار پخته و زیبا...

1395/10/18 - 00:41
DB Queries: 41 (0.2764s) | CACHE Queries: 29 (0.0026s) | Script Execution Time: 0.307 | Memory usage: 1.07MB | Server Load Average: 0.95, 0.74, 0.37