قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
سلام چو بوی خوش آشنایی
5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1395/10/08 - 20:04 در خط کلک - مرکزآموزش خوشنویسی
دیدگاه
رضا اعتمــــــــادیان

سلام آقا
کم پیدایی آقا مختار
نزدیک یکساله خبری از شما نیست آقا
بیشتر ببینیم شمارو

1395/10/9 - 00:59
DB Queries: 25 (0.1065s) | CACHE Queries: 16 (0.0015s) | Script Execution Time: 0.142 | Memory usage: 0.98MB | Server Load Average: 0.3, 0.22, 0.2