قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
{-35-}{-35-}{-35-}
4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1395/09/21 - 19:28 در خط تحریری
دیدگاه
زهرا

بسیار خوب می نویسید. یکی از آرزوهای من یادگیری شکسته تحریری است.

1395/09/23 - 07:46
DB Queries: 20 (0.0981s) | CACHE Queries: 12 (0.0005s) | Script Execution Time: 0.116 | Memory usage: 1.81MB | Server Load Average: 0.28, 0.16, 0.11