قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
{-35-}{-35-}{-35-}
4 امتیاز + / 1 امتیاز - 1395/09/21 - 19:28 در خط تحریری
دیدگاه
العبد الحقیر الفقیر المذنب

بسیار خوب می نویسید. یکی از آرزوهای من یادگیری شکسته تحریری است.

1395/09/23 - 07:46