قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
از خطوط ناب محمدزمان تبریزی
4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1395/05/06 - 19:08 در قدما
دیدگاه
رضا اعتمــــــــادیان

عجب خط پخته و جونداریست

1395/05/6 - 19:45
DB Queries: 27 (0.1283s) | CACHE Queries: 19 (0.0015s) | Script Execution Time: 0.155 | Memory usage: 1.02MB | Server Load Average: 0.44, 0.32, 0.18