قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
از خطوط ناب محمدزمان تبریزی
4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1395/05/06 - 19:08 در قدما
دیدگاه
رضا اعتمــــــــادیان

عجب خط پخته و جونداریست

1395/05/6 - 19:45
DB Queries: 25 (0.1354s) | CACHE Queries: 16 (0.0009s) | Script Execution Time: 0.153 | Memory usage: 1.88MB | Server Load Average: 0.26, 0.28, 0.32