قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
از خطوط ناب محمدزمان تبریزی
4 امتیاز + / 0 امتیاز - 1395/05/06 - 19:08 در قدما
دیدگاه
رضا اعتمــــــــادیان

عجب خط پخته و جونداریست

1395/05/6 - 19:45
DB Queries: 28 (0.1506s) | CACHE Queries: 21 (0.0016s) | Script Execution Time: 0.171 | Memory usage: 1.87MB | Server Load Average: 0.22, 0.16, 0.1