قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
اثر زیبا
5 امتیاز + / 1 امتیاز - 1395/04/18 - 09:06 در قدما
دیدگاه
حامد هروی

ممنون

1395/04/18 - 23:34
شیث آبادگر

این است قدرت و قلم هنرمند،کوچکترین حرکت اضافه وجود ندارد.

1395/04/19 - 09:55
mansoor

داندآ«کس که آشنای دل است که صفای خط از صفای دل است صفا وصداقت وپاکی وبی ریایی را دراین اثر میتوان دید

1395/04/19 - 12:46