قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
الموازنه بین الاستاذین
4 امتیاز + / 1 امتیاز - 1395/04/17 - 04:18 در استاد عباس اخوین
دیدگاه
رضا اعتمــــــــادیان

واویلا ، مبهوت شدم

1395/04/17 - 12:55
علی نوروزی

سلام می خواستم همین چلیپا را از استاد معظم آقای امیرخانی بارگداری کنم در اثرجدید استاد مشق نام لیلی منتشر شده است که نتوانستم چون نمی دانستم چگونه گروه امیرخانی را به منوی خود بیفزایم.

1395/04/17 - 14:42
رضا اعتمــــــــادیان

این اثر از مجموعه صحیفه هستی است

1395/04/17 - 16:56
علی نوروزی

سلام ولی در اثر جدیدشان با ترکیب دیگری نوشته اند.

1395/04/17 - 17:58
رضا اعتمــــــــادیان

من اونو ندیدم اگه شما دارین لطف کنید ارسال کنید

1395/04/17 - 22:08
رضا اعتمــــــــادیان

این تصویری که جناب نوروزی محبت کردند برای من ارسال کردند

1395/04/18 - 01:43