قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
کسی که به ادب آموزی وادار شود و بخوبی تربیت گردد،بدکاریش کم خواهد شد.امام علی(ع)از غررالحکم
6 امتیاز + / 0 امتیاز - 1395/04/07 - 13:04 در خط کوفی
دیدگاه
سيد محمدحكمتي

احسنتم ...../عالی

1395/04/7 - 15:41
برهانی

{-35-}

1395/04/7 - 17:10
شیث آبادگر

متشکرم

1395/04/7 - 20:27