قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
درد جسم داد است و فریاد و دردیست درد عشق که نه صدا دارد نه فریاد و چه عجیبست تقابل سکوت و فریاد در صورتی که هر دو دردند !!!
آی مردم به دادم نرسید، اگر میتوانید به سکوتم...!!!
( جمعه 94/12/9 21:12 رضا قدرتی )
5 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/12/09 - 21:14 در گروه آزاد
دیدگاه
شاهپور فاخر

اما شکست دلها هر گز صدا ندارد

1394/12/10 - 14:51
خادم

@};-@};-@};-

1394/12/12 - 19:34