قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آیین چراغ خاموشی نیست . تذهیب : اثر خودم .
20 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/05/04 - 01:16
دیدگاه
محسن روزبه

دست مریزاد خانم سروش مدتی تشریف نداشتید خیر مقدم

1394/05/4 - 03:15
رضا قدرتی

{-35-}{-35-}

1394/05/5 - 16:29
احمدی

خط و تذهیب تناسب و همخوانی ندارند .حس خوبی و انتقال نمیدند به بیننده از لحاظ رنگ مخصوصا

1394/05/23 - 02:58
علیرضا نقیلو

دست مریزاد

1394/09/5 - 06:18
محمد جواد ارزیده

بسیارزیبا

1396/11/28 - 19:23